”Flexion-Rotation Test” – Cervikogen huvudvärk

”Flexion-Rotation Test” (FRT) är en test man använder sig av för att undersöka graden av passiv rörlighet (i rotation) mellan C1 och C2 i ett maximalt flekterad läge. C1-C2-segmentet ansvarar för 50% av nackens totala rotationsförmåga, och i ett flekterad läge är normal rörlighet 44 grader åt båda håll.

I videon nedan kan man se hur testet utförs:

Hur valid är testen (testar man faktisk det man påstås testa)?

En studie där man använde sig av in-vivo MRI för att undersöka graden av rotation mellan occiput-C4 i neutralt läge och i maximalt flekterad läge visade endast 16.3% reduktion i rotation mellan C1-C2 i maximalt flekterad läge jämfört med neutralt läge. De andra segmenten visade en mycket större reduktion i rotation, 68.1% mellan C2-C3, 61.4% mellan C3-C4 och 76.9% nedanför C4. Fynden visar att testet sannolikt har hög validitet.

Hur bra är inter-reliabiliteten (gör olika undersökare samma fynd vid utförandet av testen)?

En studie rapporterade 91% överenskommelse mellan två erfarna undersökare, man använde sig inte av några mätinstrument, endast ”eye balling”.

Vad är den kliniska relevansen?

Patienter med sannolik cervikogen huvudvärk uppvisar en sidoskillnad i rörlighet vid utförandet av FRT – i snitt 25 grader mot den mest begränsade sidan, jämfört med 44 grader som är det normala.

Med en sensitivitet på 90%, och en specificitet på 88% innebär ett positivt test att man med stor sannolikhet kan fastställa att patientens huvudvärk är av cervikogent ursprung, om patienten samtidigt uppfyller följande kriterier:

  • Huvudvärk som utlösas av nackrörelser eller positioner.
  • Nacksmärta som föregår huvudvärken.
  • Reproduktion av patientens smärta vid palpation av C1-C3-innerverade strukturer.

Lägg märka till att FRT säger inget om orsaken till huvudvärken, och den inskränkta rörelsen kan mycket väl vara ett skydd av mekanosensitiva strukturer och inte själva orsaken (”defect vs defence”). Testet kan användas för att mäta progression i behandlingen (båda för terapeut och patient). Förhoppningsvis vill man då se en korrelation mellan ökad rörlighet och minskade symptom.

Källor:

Man Ther. 2011 Apr;16(2):167-71. doi: 10.1016/j.math.2010.10.002. Epub 2010 Nov 4.
Normal kinematics of the upper cervical spine during the Flexion-Rotation Test – In vivo measurements using magnetic resonance imaging.
Man Ther. 2007 Aug;12(3):256-62. Epub 2006 Nov 16.
The diagnostic validity of the cervical flexion-rotation test in C1/2-related cervicogenic headache.
J Manipulative Physiol Ther. 2008 May;31(4):293-300. doi: 10.1016/j.jmpt.2008.03.012.
Intertester reliability and diagnostic validity of the cervical flexion-rotation test.
J Headache Pain. 2010 Oct;11(5):391-7. doi: 10.1007/s10194-010-0222-3. Epub 2010 May 28.
Comparative analysis and diagnostic accuracy of the cervical flexion-rotation test.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s