Cervical antero-posterior mobilisering

Introduktion

Ett antero-posteriort (AP) riktad tryck lokaliserad anteriort för processus transversus kan nyttjas båda för diagnostik och behandling. 

Diagnostik

Interscapulär smärta

Smärta lokaliserad medialt om scapula/interscapulär smärta bör alltid antas vara refererad från nedre del av nacke. Smärtan kan ofta reproduceras vid aktiva och passiva rörelser av nacken i olika kombinationer. AP provokation av nedre nacke (c5-th1) vill ofta reproducera smärtan. Smärtan kan vara refererad från olika strukturer innerverade av segmentet som provoceras: facetled, anulus fibrosus, mjukdelar och nervvävnad (nervrot).

En reproducering av smärtan som patienten söker för vid AP provokation av nedre nacke kan visa för patienten att besvären med ”den ömmande/brännande muskeln/”fläcken” vid skulderbladet” har sitt ursprung från nedre nacke, och att behandlingen bör riktas dit.

Smärta i övre extremitet

Smärta lokaliserad till övre extremitet (axel, överarm, armbåge, underarm) som utifrån anamnes och klinisk undersökning misstänks ha sitt ursprung från nervvävnad (ökad mekanosensitivitet), kan ofta reproduceras vid AP provokation av nedre nacke.

Behandling

Själva behandlingstekniken är ett oscillerande AP riktad tryck, anteriort för processus tranversus. Se video nedan.

Behandlingstekniken är indicerat vid ökad mekanosensitivitet i plexus brachialis. Tekniken bör reproducera patientens besvär, på en tolererbar nivå, under en 10-20 minuter, beroende på besvärens irritabilitet.

Mekanism

Behandlingstekniken ger en kraftig neurofysiologisk effekt:

Aktivering av PAG

  • Kontrollcentret för nedstigande smärtinhibering

Sympatoexcitation

  • Leder till minskad hudtemperatur och ökad ledningsförmåga i huden (ökad aktivitet i svettkörtlar)
  • Dess kliniska relevans är oviss

Ökad blodflöde till nervrot och nervrotens perifera förgreningar

  • Det är inte osannolikt att tekniken mobiliserar nervrot och nervrotens perifera förgreningar (”skakar trästammen”) och leder till ett ökad blodflöde. Detta kan förklara den minskade smärtan och det ökade rörelseutslaget (minskad mekanosensitivitet) man har visat vid utförandet av tester som mekanisk sträcker nervvävnaden (upper limb neural tension test)

Erfarenhetsmässig så ger ofta tekniken tillfälligt ökade besvär, ibland markant, under det kommande dygnet. Informera alltid patienten om detta. En möjlig förklaring kan vara att upprepad provokation av nociceptorer leder till en minskad tröskel för depolarisering, ökad nociceptiv input och följande central sensitisering.

 

 

Källor:

Clin J Pain. 2013 Mar;29(3):205-15. doi: 10.1097/AJP.0b013e318250f3cd.
Does mobilization of the upper cervical spine affect pain sensitivity and autonomic nervous system function in patients with cervico-craniofacial pain?: A randomized-controlled trial.
La Touche R1, París-Alemany A, Mannheimer JS, Angulo-Díaz-Parreño S, Bishop MD, Lopéz-Valverde-Centeno A, von Piekartz H, Fernández-Carnero J.

J Man Manip Ther. 2014 Nov;22(4):220-9. doi: 10.1179/2042618613Y.0000000062.
Peripheral response to cervical or thoracic spinal manual therapy: an evidence-based review with meta analysis.
Chu J1, Allen DD1, Pawlowsky S1, Smoot B1.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s