Mobilisation With Movement (MWM) för inskränkt höftflexion och inåtrotation

Introduktion

Mobilisation With Movement (MWM) för inskränkt höftflexion och inåtrotation är en av flera manuella behandlingstekniker utvecklat av Brian Mulligan. höftartros

Indikation

Indikation för denna behandlingsteknik är inskränkt flexion och inåtrotation, rörelser som vid klinisk undersökning av höftleden ofta är inskränkta vid till exempel artrosförändringar.

Behandlingstekniken

Vid behandlingstekniken använder terapeuten sig av ett bälte, för att skapa en lateralgliding i höftleden samtidigt som patienten aktivt utför en rörelse av höftleden, i detta fall flexion och inåtrotation.

Utvärdering av tekniken

Behandlingstekniken blev nyligen utvärderad i en studie av Beselga et al (2015). Syftet med studien var att fastställa teknikens omedelbara effekt på smärta, smärtfritt rörelseomfång och fysisk förmåga. Studien inkluderade 40 patienter med symtomatisk höftartros (snittålder 78 år).

Patienterna blev indelade i två grupper: en interventionsgrupp (MWM) och en ”placebogrupp” (MWM utan lateralglidning). MWM tekniken blev utförd i flexion (3 x 10 repetitioner) och sedan i inåtrotation (3 x 10 repetitioner) med en minuts paus emellan.

Resultat

Interventionsgruppen uppvisade en smärtreduktion på 2 poäng (Numerial Rating Scale), flexionen ökade med 12.2°, inåtrotationen ökade med 4.4° och funktionsförmågan förbättrades. ”Placebogruppen” uppvisade inga signifikanta förbättringar.

Svagheter

Studien undersökte enbart den omedelbara effekten av tekniken, och det ville ha varit önskvärt att utvärdera vilken effekt tekniken ville haft över längre tid efter upprepade behandlingstillfällen. Den omedelbara effekten har dock sitt värde, då den kan visa för patienten att besvären kan ändras i en positiv riktning (oavsett status/fynd på röntgenbild).

Verkningsmekanism

Manuella tekniker har varken kraften, specificiteten eller blir utfört över tillräckligt lång tid för kunna leda till variga ändringar (plastisk deformation) av olika typer av vävnad, till exempel ledband, ledkapsel eller fascia. Tekniken bör därför betraktas som en symtommodifierande teknik. Ett ändrat proprioceptivt inflöde kan leda till att en ”pain neurotag” (proprioceptiv information som tidigare har blivit förknippad med smärta och inskränkt rörlighet) inte aktiveras. Upprepade rörelser som når ytterläget vill också stimulera mekanoreceptorer och bombardera det centrala nervsystemet med ett afferent flöde, som kan aktivera PAG, kontrollcentret för nedstigande smärtinhibering. Läs gärna Bialosky et al (2009) ”The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model.” (full text) för en mer utförlig beskrivning.

Sannolikt ville det vara gynnsamt att omedelbart följa upp interventionen med aktiva rörelser (olika kombinationer av flexion och inåtrotation) som patienten för utföra regelbundet för att förstärka och bibehålla effekterna.

Källor:

Man Ther. 2015 Oct 31. pii: S1356-689X(15)00197-6. doi: 10.1016/j.math.2015.10.007. [Epub ahead of print]
Immediate effects of hip mobilization with movement in patients with hip osteoarthritis: A randomised controlled trial.
Beselga C1, Neto F2, Alburquerque-Sendín F3, Hall T4, Oliveira-Campelo N5.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s