Patientfall – Ospecifika bröstryggsbesvär – ”Övervakaren”

Dag 1

Anamnes

Man, 40+ år, söker för besvär med bröstrygg.
Upplever en känsla av ”tryck, irriterande, pressande”. Nekar direkt smärta.
Känslan lokaliserad till mellan skulderbladen, centralt, kan även kännas av på framsidan, kring bröstbenet.

Nekar besvär längs med revben.
Nekar besvär med nacke, varken smärta eller inskränkt rörlighet.thoracic-back-pain

Besväras inte nattetid.
Något sämre på morgonen, ”stelare”.
Besvären ”kan komma under dagen”, svårt koppla känslan till positioner eller aktiviteter.
Fungerar rätt bra i rörelse överlag.

Kan ”kännas vid djupandning”, även vid nys. Allergi.
Lite ”tyngre andning” när han springer, dock ej begränsande.

Debut för sex+ månader sedan, gradvis ökade besvär på sistone.
Oklar genes, även oklar orsak till den upplevda försämringen.

Stress kan förstärka besvären, ”spänner sig”.

Allmäntillstånd

Arbete / socialt: Kontorsjobb, övervakare. Mycket sittande.
Fysisk aktivitet: Springer, 1-2 gånger per vecka, 1 mil. Styrka, 1-2 gånger per vecka.
Nuv sjd / åkom: Allergi, pollen.
Tid sjd / åkom: –
Medicin: –
Observandum: –

Status cervicalt

Aktiva rörelser

Flexion ua
Extension ua
Retraktion ua
Retraktion + extension ua

Status thoracalt

Aktiva rörelser

Rotation höger ua
Rotation vänster ua

Lateralflexion höger ua
Lateralflexion vänster ua

Palpation

PA (postero-anterior) th5, th6, th7 smärta, ”känns framsida bröst”, hypomobilitet

Diagnos

Hypomobilitet/bristande rörelsevariation?

Behandling

Manipulation mid thoracalt, separation, ryggliggande ”postro”
Mobilisering mid thoracalt, oscillerande PA (centralt och unilateralt), 15 minuter

Råd

Se över ergonomi, observant på långvarig böjning av bröstrygg, utprova svankstöd, höja skärm.
Fokus på dragövningar på gymmet, försöka isolera bakåtböjning av bröstrygg.
Självmobilisering bröstrygg, bakåtböjning, ryggliggande på hoprullad handduk eller liknande, 3 gånger per dag, varaktighet inom tolerans, gradvis utmana/öka efterhand.

Dag 6

Resultat

Patienten upplever besvären som något bättre.
Sprungit vid två tillfällen, ua.

Hemövning 2-3 gånger per dag, upplever tydlig ömhet och obehag vid utförandet.

Behandling

Som förra besök

Råd

Råd som tidigare.
Utöka med självmobilisering bröstrygg, rotation, ”Open book”, 15+ gånger, 3 gånger per dag.

Dag 15

Resultat

Patienten upplever ytterligare förbättring av besvären, ”kommer och går mera”.
Statiska positioner över tid kan provocera, efter två timmar på jobbet, längre tid soffliggande.

Upplever att han fungerar bra/bättre i rörelse, trädgårdsarbete och liknande.

Utfört hemövningar som ordinerat.

Behandling

Som förra besök

Råd

Råd som tidigare.
Åter om tre veckor.

Dag 36

Resultat

Patienten upplever en klar förbättring av besvären.
Känner av ”lite stelhet” på morgonen, släpper snabbt.
Upplever sig besvärsfri dagtid, båda på jobbet och i rörelse.

Hemövningar något mer sporadisk på sistone, ”glömmer bort det”, upplever inte samma behov. Kan nu ligga på hoprullad handduk hur länge han vill, utan upplevd ömhet eller obehag.

Behandling

Som förra besök

Råd

Råd som tidigare, hemövningar i samband med träning för att upprätthålla rörligheten.
Åter vid behov.

Vid uppföljning på mail två månader efter sista besöket uppger patienten sig fortsatt vara besvärsfri.

Slutsats och kliniskt resonemang

Den subjektiva känslan som patienten upplevde (”tryck, irriterande, pressande”) kan ha varit ett symtom på nedsatt rörlighet/brist på rörelsevariation i mellersta delen av bröstrygg. Detta kan leda till nedsatt cirkulation till flera olika typer av vävnad, bland annat nervvävnad. Nedsatt cirkulation till nervvävnad (via vasa nervorum) kan leda till att nervvävnaden utvecklar mekanosensitivitet.

En bakomliggande orsak kan ha varit enformig positionering av bröstryggen i jobbet, över längre tid.

Det blev beslutad att manuellt behandla bröstryggen. Den mekaniska stimuleringen och sensoriska inputen (via manipulation och mobilisering) kan leda till ökad lokal cirkulation, smärtlindring och därmed underlätta för de mer aktiva åtgärderna.

Patienten blev instruerad i olika rörlighetsövningar som skulle utföras regelbundet. Syftet var att skapa rörelse och öka rörelsevariationen i bröstryggen.

Motton ”Use it or lose it” och ”Motion is lotion” kan tänkas summera upp patientpresentation rätt så bra, båda när det gäller orsak och vilken åtgärd som är nödvändig för att bli av med besvären.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s