Forskningsnytt: Vilken effekt har cervical extension på deformation av den intervertebrala disken och migration av nucleus pulposus?

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Studien

Kim YH et al (2016) publicerade nyligen en studie med titeln ”Effects of Cervical Extension on Deformation of Intervertebral Disk and Migration of Nucleus Pulposus”.

Syfte

Det har tidigare inte funnits några mätbara objektiva fynd (in vivo), som visar på en förändring av nucleus pulposus sin interna position i den cervicala intervertebrala disken vid olika positioner i det sagitala planet.

Syftet med studien var bland annat att undersöka effekten (om nån) av cervical extension på migrationen (förflyttningen) av nucleus pulposus.

cervical-extension-nucleus

Metod

Tio symtomfria personer (ålder från 19-30 år, medelvärde 22.4 ± 1.64) blev undersökta med MR i ryggliggande med nacken i neutralläge, och i olika grader av extension.

Mätningar

Deformation av disken och ändring i nucleus pulposus sin position blev uppmätt och jämfört mellan en neutral och olika extenderade positioner.

Resultat

Nucleus pulposus sin bakre kant förflyttade sig framåt i relation till diskens bakre kant i extension, förflyttningen var lineärt korrelerad med graden av extension i segmentet.

Konklusion och klinisk relevans

Cervical extension förorsakar en förflyttning av nucleus pulposus bort ifrån diskens bakre kant, en anterior migration.

En anterior migration av nucleus pulposus vill ge ett minskad tryck på bakre annulus fibrosus, viss yttre del är innerverad med nociceptorer. Cervical extension (sannolikt också cervical retraktion som innebär en extension av lågcervicala segment) kan i teorin ge smärtreduktion hos patienter där man misstänker att smärtan har ett diskogent ursprung: nucleus pulposus mekanisk deformerar och/eller kemisk retar nociceptorer belägna i yttre annulus fibrosus.

Försökspersonerna i studien var yngre individer och därför är inte resultaten direkt överförbara till andra åldersgrupper. Degenerativa förändringar i segmentet (båda i disken och leder) vill ge andra biomekaniska förhållanden/förutsättningar som sannolikt vill spela en roll i hur nucleus pulposus påverkas mekanisk av extenderade positioner. Det kan vara en förklaring till varför man klinisk kan observera att vissa patienter upplever en smärtreduktion (”responders”) vid utförandet av cervical extension/retraktion och andra inte (”non-responders”).

Vill cervical extension/retraktion som utförs i sittande ge samma mekaniska påverkan på nucleus pulposus som i ryggliggande? Det kan bara framtida forskning svara på. Patientens symtomatiska respons får avgöra vilken position som är mest gynnsam, och här måste man även ta hänsyn till graden av irritabilitet/sensitivitet. Min egna kliniska erfarenhet är den att ryggliggande cervical extension/retraktion tolereras bättre.

Läs gärna det relaterade inlägget ”Cervical Retraktion – Diagnostik och behandling”.

Källor:

PM R. 2016 Sep 6. pii: S1934-1482(16)30905-4. doi: 10.1016/j.pmrj.2016.08.027. [Epub ahead of print]
Effects of Cervical Extension on Deformation of Intervertebral Disk and Migration of Nucleus Pulposus.
Kim YH1, Kim SI2, Park S3, Hong SH4, Chung SG5.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s