Rekommenderad läsning: Vilken effekt kan manuell terapi ha på en patients smärtupplevelse?

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, kliniskt resonemang och behandling.

What effect can manual therapy have on a patient’s pain experience?

Varför upplever våra patienter ofta reducerat smärta och ökat funktionsnivå i samband med manuell terapi?

Vilka effekter har våra manuella tekniker på olika typer av vävnad, och framförallt hur påverkar/modulerar manuell terapi olika processer i nervsystemet?

Artikeln ”What effect can manual therapy have on a patient’s pain experience?” (full text) författad av bland annat Bishop och Bialosky och publicerat i journalen ”Pain Management”, är en utmärkt genomgång och sammanfattning av dagens kunskapsläge när det gäller just detta, och är högst klinisk relevant.

Varför är det viktigt att ha kunskap om verkningsmekanismerna bakom olika manuella tekniker?

När vi vet mera om olika manuella teknikers verkningsmekanismer, så vill vi kliniker kunna ge mer korrekta förklaringsmodeller till våra patienter. Förklaringsmodeller som undviker att minska patientens upplevda självförmåga, och minimerar risken för långsiktiga nocebo effekter. Vi kan även lättare maximera effekten av olika tekniker. Och inte minst vill det ge tydligare indikationer för när och vilka manuella tekniker som kan tänkas leda till en positiv förändring i de processer vi bedömer är med på att skapa patientens smärtupplevelse. Helt enkelt ett mer individanpassad omhändertagande.

En kort samanfattning

I ett nötskal så är manuell terapi en mekanisk stimulering som ger vissa biomekaniska effekter, initierar olika neurofysiologiska processer och i samband med sammanhanget (kontext) som teknikerna appliceras ansvarar för de kliniska resultaten.

Biomekaniska:

  • Manuell terapi orsakar bestämda, mätbara rörelser (biomekaniska effekter) i olika typer av vävnad
  • Vissa strukturella ändringar inträffar i vävnaden (ökad vätskeupptag i den intervertebrala disken) som svar på vissa utvalda tekniker
  • Variationer mellan olika terapeuters tillämpning av manuella tekniker när det gäller bland annat kraft och magnitud gör att effekterna inte enbart kan förklaras utifrån en biomekanisk modell

Neurofysiologiska:

Andra faktorer som modererar/påverkar effekten av manuell terapi:

Konklusion

Man kan konkludera med att dagens kunskapsläge visar att verkningsmekanismerna till manuell terapi är annorlunda än det man tidigare har trott, tidigare hade man inte den mängd av forskning att stödja sig på som man har idag. Sammanfattningsvis kan man säga att effekterna av manuell terapi generellt är mer kortvariga än långvariga, effekten (positiv/negativ) är beroende av sammanhang (kontext) och verkningsmekanismerna är mer ospecifika än specifika. Innebörden av detta är bland annat att många olika tekniker kan åstadkomma samma effekt/resultat.

Detta öppnar upp för att vi kan förenkla för oss själva, frigöra oss något från sökandet efter den nästa teknik som skulle kunna ge bättre resultat (men fortsatt utveckla våra manuella färdigheter), och vi kan lägga mer fokus och tid på att utveckla det kliniska resonemanget, patientutbildning och aktiva åtgärder.

Vi måste även komma ihåg att manuell terapi har sina begränsningar, och därför är det viktigt att vi behåller en realistisk och ödmjuk inställning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s