Diagnostiska tester – Hur veta det kliniska värdet?

????????????????????????????????????????????????????Introduktion

I den kliniska vardagen testar man ständigt olika hypoteser för att ta reda på vilken diagnos patienten har. Är det en menisk? Korsband? Nervrot?

Ibland måste man även bestämma sig för om patienten borde skickas vidare för medicinsk utredning. Tillstånd som till exempel cancer och kompressionsfraktur är inte lämpliga kandidater för naprapatbehandling.

Vi använder oss ofta av specifika tester och frågor för att avgöra detta. ”Neer’s”, ”anterior drawer” och ”straight leg raise” är bara några exempel på olika tester.

Frågan man måste ställa sig själv är:

”Hur hjälper detta testet mig som naprapat att fatta ett beslut?” Läs mer

Klinisk Naprapati – Från vetenskap och teori till den kliniska vardagen

Hur sätta aktuell forskning och ny information i ett större sammanhang och ut i den kliniska vardagen?
Det är precis det denna bloggen handlar om.

De senaste 10-15 åren har kunskapen om smärta exploderat och fältet manuell terapi genomgår ett paradigmskifte.

Detta paradigmskiftet innebär ett större och bredare fokus av patientens smärtupplevelse.

Tidigare har behandlingen varit det viktigaste. Ju mer vi lär oss, ju mer inser vi att det som vi gör på behandlingsbänken absolut är en viktig del av manuell terapi, men måste sättas i ett större perspektiv. Ett perspektiv där vi inkluderar vad patienten tror om sin smärta, vilken miljö patienten har sin smärta, vilka konsekvenser patienten tror smärtan har och/eller vill få, m.m.

Aldrig för har så mycket information funnits. Man kan känna seg överväldigad, som ett snöskred av vetenskapliga artiklar där man hoppas på att hinna klättra upp i ett träd for att få ett bra perspektiv över alla de olika artiklarna som ligger spridd utöver.

Hoppet är att denna blogg skal vara ett hjälpmedel för varje kliniker för att hålla sig uppdaterad. Hoppet är att vi skall bli bättre kliniker.

Låt oss göra hopp till verklighet.

Denna blogg kommer innehålla:

  • Patientfall från verkligheten med starkt fokus på klinisk resonemang

  • Vad forskningen säger och hur det påverkar den kliniska vardagen

  • Exempel på olika behandlingstekniker

  • Och massa annat matnyttigt för oss naprapater!