Lumbal spinal manipulation ger omedelbart ökad diffusion av vatten i intervertebrala diskar och minskad smärtnivå!

Introduktion

Vissa patienter med ländryggssmärta uppger omedelbart minskad smärtnivå och förbättrad funktionsnivå efter spinal manipulationsterapi (SMT) riktad mot ländryggen.

Vilka objektiva mätbara förändringar åstadkommer SMT, och finns det något direkt samband med smärt- och funktionsnivå? Kan vi förutse vilka individer som kommer att svara positivt på SMT? Vilka mekanismer kan tänkas förmedla den positiva effekten?

SMT

Läs mer

”Lumbar annular tear” – Del 2: ”Pressure change therapy”

Introduktion

Läs gärna det tidigare inlägget ”Lumbar annular tear” – Del 1: Diagnostik, behandling och rehabilitering.

Brist på rörlighet, som vid till exempel statisk belastning över tid, kan ge minskad stimulering av diskens celler, minska den metaboliska aktiviteten och minska transporten av näringsämnen och metaboliter.

Att utsätta disken för olika ytterlägen har visats sig ge stora variationer i det intradiskala trycket som leder till ett ökat vätskeutbyte i olika delar av disken. Detta vill i sin tur ge en bättre transport av näringsämnen och metaboliter och kan således ge bättre förutsättningar för läkning av yttre annulus fibrosus vid en vävnadsskada och bromsa degenerativa processer internt i disken.  Läs mer

”Lumbar annular tear” – Del 1: Diagnostik, behandling och rehabilitering

Följande inlägg är en sammanfattning av tre olika artiklar (se källor) som belyser annulus fibrosus sin läkningsförmåga efter att den har blivit utsatt för en vävnadsskada. Ämnen som berörs är möjliga skademekanismer och den efterföljande inflammations/läkningsprocessen, och hur den processen kan påverkas i båda positiv och negativ riktning. Inlägget präglas av mina egna kliniska erfarenheter och åsikter.

Introduktion

Den lumbala intervertebrala disken har länge varit ansedd som en potentiell källa till nociception, med väl dokumenterade orsaksmekanismer och biologisk sannolikhet. Bland annat är den yttersta delen av annulus fibrosus rikt innerverad med nociceptorer.

Disken kan drabbas av olika patologiska/degenerativa processer, och kan som alla andra vävnader i kroppen skadas om den utsätts för en kraft som överskrider vävnadens tolerans, ofta en skjuvkraft i kombination med en kompressionskraft. Toleransen är sannolikt högst varierande mellan olika individer, där bland annat faktorer som tidigare fysisk belastning, ålder, genetik och rökning ingår.  Läs mer

Kliniskt resonemang: Vanligt förekommande artikulära mönster vid mekanisk nacksmärta

Introduktion

Som naprapater träffar vi dagligen på patienter med nackbesvär, ofta då i form av mekanisk nacksmärta, smärta som ändras av rörelse och position.

Som kliniker kan man över tid, med kontinuerlig reflektion och erfarenhet, se vissa återkommande symtompresentationer (mönsterigenkänning).

I en artikel från 2014 publicerad i ”Manual Therapy” med titeln: ”Articular dysfunction patterns in patients with mechanical neck pain: a clinical algorithm to guide specific mobilization and manipulation techniques” (fulltext: Articular Dysfunction Patterns in Patients With Mechanical Neck Pain), beskrivs tre vanliga mönster av mekanisk nacksmärta och det kliniska resonemanget som ligger till grund för diagnostiken och behandlingen. Dessa tre mönster tros vara orsakad av en ”störd rörlighet” i en eller flera av nackens leder. Detta kan leda till mekanisk deformation av, och ett nociceptivt input från, artikulära strukturer.  Läs mer

Kan spinal manipulation reducera lumbal nervrotskompression orsakad av nucleus pulposus?

Introduktion

Vilken effekt har spinal manipulation/mobilisering på smärta och funktion vid lumbal nervrotskompression orsakad av nucleus pulposus? Är spinal manipulation/mobilisering indicerat eller kontraindicerat? Detta är frågor där forskningen inte ger något entydigt svar. Studier pekar i olika riktningar, och det samma gör anekdoter från kliniken.
Läs mer