Klinisk Naprapati diskussionsgrupp!

Hej alla!

Vi är några naprapater som har upprättat en ny diskussionsgrupp under Klinisk Naprapati sin sida.

Knowledge

Gruppbeskrivningen är som följer:

Klinisk Naprapati är en grupp inriktad på främjande av utveckling och framsteg inom naprapaters kliniska verksamhet.

Ett forum som välkomnar diskussion kring kliniskt relevant forskning, teori, manuella tekniker, erfarenhet och patientfall.

För när vi tillsammans hjälps åt att undersöka och förstå vår kliniska vardag hjälper vi samtidigt varandra framåt, tillsammans mot ett effektivare och bättre omhändertagande av våra patienter.

Denna grupp kommer till stor del att ta över funktionen till bloggen, då det möjliggör tätare publicering av olika typer av material och fortlöpande diskussioner.

Vår förhoppning är att så många som möjligt vill deltaga på sitt sätt, vare sig det är att dela med sig av intressanta studier, kliniska frågeställningar, teoretiska funderingar,  erfarenheter eller varför inte ett patientfall?

För att bli med i gruppen är det bara att gå in på sidan till Klinisk Naprapati och gå med!

https://www.facebook.com/KliniskNaprapati/

Välkommen!

Forskningsnytt: Vilken effekt har cervical extension på deformation av den intervertebrala disken och migration av nucleus pulposus?

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Studien

Kim YH et al (2016) publicerade nyligen en studie med titeln ”Effects of Cervical Extension on Deformation of Intervertebral Disk and Migration of Nucleus Pulposus”.

Syfte

Det har tidigare inte funnits några mätbara objektiva fynd (in vivo), som visar på en förändring av nucleus pulposus sin interna position i den cervicala intervertebrala disken vid olika positioner i det sagitala planet.

Syftet med studien var bland annat att undersöka effekten (om nån) av cervical extension på migrationen (förflyttningen) av nucleus pulposus.

cervical-extension-nucleus

Läs mer

Forskningsnytt: Sannolikheten för spontan-regression av lumbala diskbråck

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Studien

Chiu et al (2015) publicerade nyligen en litteraturgranskning ”The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review”.

Syfte

Syftet med granskningen var att fastställa sannolikheten för en spontan-regression vid olika typer av lumbala diskbråck: buktning, protrusion, extrusion och sekvester.  Läs mer

Forskningsnytt: Individualiserad behandling som ett tillägg till riktlinje-baserad rådgivning för ländryggsbesvär

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Introduktion

Personer som söker vård för sina ländryggsbesvär (akuta, återkommande och långvariga) är ingen homogen grupp, det vill säga att det kan finnas en rad olika bakomliggande orsaker till besvären och olika faktorer som påverkar just den personens besvär och smärtupplevelse.

Studien

Ford et al (2015) publicerad nyligen en studie Individualised physiotherapy as an adjunct to guideline-based advice for low back disorders in primary care: a randomised controlled trial”Läs mer

Forskningsnytt: MR-bilder av en asymtomatisk nacke – Vad hittar man?

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Nakashima et al (2015) publicerade nyligen en tvärsnittsstudie med namnet ”Abnormal findings on MRI of the cervical spines in 1211 asymptomatic subjects”.

Syftet var att ta reda på frekvensen och graden av abnormala fynd på cervikal MR hos asymtomatiska individer. Läs mer