Patientfall – Mekanisk nociceptiv ländryggssmärta – ”Rapid responder #2”

Introduktion

Tanken bakom att presentera det här ”enkla” och korta patientfallet är att åter igen belysa den konflikt man som kliniker kan uppleva mellan vad som kan observeras klinisk, och vilka resultat randomiserade kontrollerade studier visar när man utvärderar olika interventioners effekt på ländryggsbesvär och jämför med en kontrollgrupp/ett naturligt förlopp. Läs gärna det tidigare patientfallet ”Rapid responder” för en mer utförlig bakgrund under rubriken ”Slutsats”.

Dag 1

Anamnes

Mann, 70 år, söker för besvär med ländrygg och vänster ben.
Upplever ”alltid ont”, ”ibland jävelsk ont”.
Lokaliserad till sätet och ”hela vägen ned till foten”, baksidan.
Smärtans lokalisation kan variera, ibland upplevs vaden värst, ibland sätet.

Nekar parestesier.
Nekar svaghet.
Hosta/nys ua.
Läs mer

Patientfall – Mekanisk nociceptiv ländryggssmärta – ”Rapid responder”

Introduktion

Tanken bakom att presentera det här ”enkla” och korta patientfallet är att belysa den konflikt man som kliniker kan uppleva mellan vad som kan observeras klinisk, och vilka resultat randomiserade kontrollerade studier visar när man utvärderar olika interventioners effekt på ländryggsbesvär och jämför med en kontrollgrupp/ett naturligt förlopp.

Dag 1

Anamnes

Mann, 50+ år, söker för besvär med ländrygg.
Upplever ”värk”, ”molar”, mer eller mindre konstant.
Lokaliserad till nedre del, vänster sida, ”går ned i sätet, ned i låret, utsidan, till knät”.

Nekar mera distala besvär.
Nekar parestesier.
Nekar svaghet.
Hosta/nya ua.
Läs mer

Patientfall – Ospecifika bröstryggsbesvär – ”Övervakaren”

Dag 1

Anamnes

Man, 40+ år, söker för besvär med bröstrygg.
Upplever en känsla av ”tryck, irriterande, pressande”. Nekar direkt smärta.
Känslan lokaliserad till mellan skulderbladen, centralt, kan även kännas av på framsidan, kring bröstbenet.

Nekar besvär längs med revben.
Nekar besvär med nacke, varken smärta eller inskränkt rörlighet.thoracic-back-pain

Läs mer

Patientfall – Mekanosensitivitet/perifer neuropatisk smärta c7 nervrot

Dag 1

Anamnes

Man, 50+, söker för besvär med nacke och arm, vänster.
Upplever ”värk, molande”, mer eller mindre konstant.
Lokaliserad till vänster skulderblad och överarm, baksida? Något diffust.
Nekar mer distal smärta.
Har även känt av lite ”domningar, stickningar” i pekfinger och långfinger.
Nekar svaghet.
Nekar inskränkt rörlighet nacke.

cervical nervrot
Läs mer

Patientfall – Icke-reducerbar diskogen ländryggssmärta – ”Annular tear”

Dag 1

Anamnes

Kvinna i 40-åren söker för besvär med ländrygg. Upplever smärta, ”stelhet, ömhet”, mer eller mindre konstant. Även ”huggande” vid rörelse. Lokaliserad till nedre del av ländryggen, ”som ett band”, nekar sidoskillnad.

Nekar mera distala besvär.
Nekar parestesier.
Nekar svaghet.

Hosta/nys smärta.
annulartear Läs mer