Rekommenderad läsning: ”Understanding Repetitive Strain Injuries” (cervico-brachialt smärtsyndrom)

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, kliniskt resonemang och behandling.

”Understanding Repetitive Strain Injuries: A Review of the Role of Peripheral Neural Pain and Hyperalgesia”

Arbetare som utför upprepade monotona rörelser, ofta i samband med en relativt fixerad nacke (till exempel kontorsarbetande), utvecklar ofta smärta i nacke och arm, så kallad ”cervico-brachialt smärtsyndrom”. Utöver smärta som ofta beskrivs som ”molande”, rapporterar patienterna ofta om symtom som domningar/stickningar och att armen kan kännas ”tung” eller ”svag”.

plexus brachialis

Läs mer

Rekommenderad läsning: Vilken effekt kan manuell terapi ha på en patients smärtupplevelse?

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, kliniskt resonemang och behandling.

What effect can manual therapy have on a patient’s pain experience?

Varför upplever våra patienter ofta reducerat smärta och ökat funktionsnivå i samband med manuell terapi?

Vilka effekter har våra manuella tekniker på olika typer av vävnad, och framförallt hur påverkar/modulerar manuell terapi olika processer i nervsystemet?

Läs mer

Rörelsepalpation: Vad är kontroversen?

Introduktion

Rörelsepalpation av ryggradens leder har länge varit en tradition inom manuell terapi, och har blivit ansedd som en nödvändig färdighet att behärska som manuell terapeut, båda för att kunna anses som kompetent och för att kunna ge bäst behandling. Syftet med rörelsepalpation har varit att lokalisera en inskränkt rörlighet i en led, så specifikt som möjligt. Denna inskränkta rörlighet påstås kunna förbättras av en specifikt utfört mobilisering/manipulation.

På sistone så har premisserna bakom rörelsepalpation och dess kliniska nyttovärde blivit ifrågasatt på sociala medier och inom vissa kretsar inom manuell terapi.  Läs mer

Rekommenderad läsning: Affektion av lågcervicala nervrötter – Symtompresentation och patobiologisk resonemang

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, klinisk resonemang och behandling.

Acute low cervical nerve root conditions: symptom presentations and pathobiological reasoning

Läs mer

Rekommenderad läsning: Vilken roll spelar det centrala nervsystemet vid rotatorcuff-tendinopati?

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, klinisk resonemang och behandling.

The central nervous system–an additional consideration in ‘rotator cuff tendinopathy’ and a potential basis for understanding response to loaded therapeutic exercise

Läs mer