Rekommenderad läsning: ”Understanding Repetitive Strain Injuries” (cervico-brachialt smärtsyndrom)

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, kliniskt resonemang och behandling.

”Understanding Repetitive Strain Injuries: A Review of the Role of Peripheral Neural Pain and Hyperalgesia”

Arbetare som utför upprepade monotona rörelser, ofta i samband med en relativt fixerad nacke (till exempel kontorsarbetande), utvecklar ofta smärta i nacke och arm, så kallad ”cervico-brachialt smärtsyndrom”. Utöver smärta som ofta beskrivs som ”molande”, rapporterar patienterna ofta om symtom som domningar/stickningar och att armen kan kännas ”tung” eller ”svag”.

plexus brachialis

Läs mer

Patientfall – Perifer neuropatisk smärta n.radialis/extensortendinopati

Dag 1

Anamnes

Kvinna, 29 år, söker för besvär med höger armbåge och underarm.
Upplever smärta, mer eller mindre konstant, ”djup molande”. Lokaliserad till utsida armbåge. Uppger att smärtan kan ”stråla”, ”båda uppåt och nedåt”.
Smärta vid belastning av underarm/arm. Stör mycket i vardagen, framförallt på jobbet. Smärta vid grepp, ”kan tappa saker”.
Smärta nattetid, kan ibland även vakna på grund av smärta. Läs mer