Vilka indikationer finns det för kirurgi vid ”Shoulder Impingement Syndrome”?

Introduktion

Smärta lokaliserad kring akromion, som provoceras vid aktiviteter som involverar lyft/användning av armen, båda under aktivitet och/eller efteråt är vanligt förekommande, och benämns ofta som ”Shoulder Impingement Syndrome (SIS)”. Vad som utgör den bästa behandlingen är omdiskuterad. Kirurgi (akromioplastik) är en populär intervention och antalet operationer har gradvis ökat dom senaste åren, trots att evidensen för ingreppet är bristande.

evils-of-acromioplasty

Läs mer

Axelled – ”Test clusters” för strukturell patologi

Introduktion

Axelleden (articulatio glenohumerale) är båda strukturellt och funktionellt en komplicerad led, och bjuder på en rad utmaningar när det gäller strukturell och funktionell diagnostik.

glenohumeral joint

Vid en klinisk undersökning av axelleden använder vi oss bland annat av kliniska ortopediska tester som har som syfte att diagnostisera strukturell patologi. Läs mer