Mobilisation With Movement (MWM) för inskränkt höftflexion och inåtrotation

Introduktion

Mobilisation With Movement (MWM) för inskränkt höftflexion och inåtrotation är en av flera manuella behandlingstekniker utvecklat av Brian Mulligan. höftartros Läs mer

Annonser