Patientfall – Mekanosensitiv nervvävnad – ”Löparknä”

Dag 1

Anamnes

Kvinna, i 50-åren, söker för besvär med ländrygg och ben.
Upplever smärta, ”gör ont”, lokaliserad till nedre del av ländrygg, utsida lår, baksida lår, ned mot fötterna, båda sidor. Upplever dock svårare smärta lokaliserad till utsida lår och knä höger.

Nekar konstant smärta.
Nekar parestesier.
Hosta/nys ua.

Löparknä Läs mer