Forskningsnytt: Sannolikheten för spontan-regression av lumbala diskbråck

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Studien

Chiu et al (2015) publicerade nyligen en litteraturgranskning ”The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review”.

Syfte

Syftet med granskningen var att fastställa sannolikheten för en spontan-regression vid olika typer av lumbala diskbråck: buktning, protrusion, extrusion och sekvester.  Läs mer

Patientfall – Mekanisk nociceptiv ländryggssmärta – ”Den golfande pensionären”

Dag 1

Anamnes

Mann, 70+ år, söker för besvär med ländrygg.
Upplever smärta, ”stadig värk”, lokaliserad till vänster säte, ”strålar ned” i baksida lår och utsida vad.

Nekar mera distala besvär (fot).
Nekar parestesier.
Nekar svaghet.  Läs mer

Kan spinal manipulation reducera lumbal nervrotskompression orsakad av nucleus pulposus?

Introduktion

Vilken effekt har spinal manipulation/mobilisering på smärta och funktion vid lumbal nervrotskompression orsakad av nucleus pulposus? Är spinal manipulation/mobilisering indicerat eller kontraindicerat? Detta är frågor där forskningen inte ger något entydigt svar. Studier pekar i olika riktningar, och det samma gör anekdoter från kliniken.
Läs mer

Forskningsnytt: Individualiserad behandling som ett tillägg till riktlinje-baserad rådgivning för ländryggsbesvär

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Introduktion

Personer som söker vård för sina ländryggsbesvär (akuta, återkommande och långvariga) är ingen homogen grupp, det vill säga att det kan finnas en rad olika bakomliggande orsaker till besvären och olika faktorer som påverkar just den personens besvär och smärtupplevelse.

Studien

Ford et al (2015) publicerad nyligen en studie Individualised physiotherapy as an adjunct to guideline-based advice for low back disorders in primary care: a randomised controlled trial”Läs mer

Patientfall – Perifer neuropatisk smärta L3 nervrot – ”Den bärande pappan”

Dag 1

Anamnes

Mann, 40 år, söker för besvär med ländrygg.
Upplever smärta, viss stelhet. Lokaliserad till nedre del, höger sida, ”kring bäckenknölen”. Nekar central smärta.
Beskriver smärtan som ”brännande, svidande, molande”.
Haft lite ”känningar” i framsida lår höger, ”emellanåt”.

Nekar parestesier.
Nekar svaghet.
Nekar besvär vid host och nys. Läs mer

Lumbalt diskbråck – Prognos, behandling och indikationer för kirurgi

Introduktion

Lumbalt diskbråck är en inte alltför ovanlig diagnos, med en livstidsprevalens på ungefär 5%, och diagnosen kan oftast fastställas med rätt stor säkerhet utifrån anamnes och fynd vid klinisk undersökning. Läckage av nucleus pulposus som kemisk retar och som tillsammans med annulus fibrosus mekanisk deformerar nervvävnad (nervrot) ger upphov till en perifer neuropatisk smärta. Läs mer

Patientfall – Smärta orsakad av en utrymmeskrävande lesion

Följande patientpresentation visade sig vara orsakad av en utrymmeskrävande lesion. Mitt resonemang i kursiv.

Dag 1

Anamnes

Mann, 64 år, söker för besvär med ländrygg.
Upplever ”svår smärta”, ”molvärk”, ”ibland kniv”, vänster sida, ”från höftbenet upp mot revbensbågen”.

Nekar mera distala besvär.
Nekar parestesier.
Nekar svaghet.  Läs mer