Cervicobrachiala smärttillstånd – Diagnostik, behandling och rehabilitering – Kursbeskrivning och aktuella datum

Cervicobrachiala smärttillstånd – Diagnostik, behandling och rehabilitering

Träffar du på patienter som besväras av en “punktsmärta” och “muskelknutor” vid skulderbladet? Där patienten upplever endast tillfällig lindring av tex pressur, stretching, dry needling och manipulation?

nacksmärta

Träffar du även på patienter

 • Med diffusa smärtor i en arm, ofta tillsammans med “domningar och obehag”?
 • Med en nacksmärta som ändras av rörelse och position? En smärta som har en tendens att återkomma och vandra nedåt till skulderblad och överarm?
 • Som upplever att nacken “känns skör” och att det kan vara “tungt att hålla upp huvudet”?
 • Som fick ”akut nackspärr” vid hantelpress? Eller vid en frivändning?
 • Som besväras av ensidig huvudvärk – lokaliserad till bakhuvud, tinning och öga?
 • Med ”nervsmärta i armen och det domnar i fingrarna”?
 • Med smärtor i axel och arm där anamnes och den kliniska undersökningen inte överensstämmer med en lokal strukturell åkomma?
 • Som ”vaknade upp med nackspärr”? Eller med en ”nackspärr som kom smygande”?

Bakgrund

Patienter med smärta i nacke och arm, var för sig eller i kombination, är en vanligt förekommande patientgrupp där olika nociceptiva källor vill ge upphov till olika symtom och tecken/fynd vid klinisk undersökning.

Vill du ha nya infallsvinklar som kan komplettera, förstärka eller förbättra ditt nuvarande omhändertagande av denna patientgrupp?

Detta bildspel kräver JavaScript.

Mål

Kursens mål är att ta bästa tillgängliga kunskap och forskning, blandat med klinisk erfarenhet och göra den användbar i den kliniska vardagen för ett effektivt och kompetent omhändertagande av dom mest vanliga cervicobrachiala smärttillstånden.

Målet är att du efter genomförd kurs ska bland annat

 • Ha tillägnat dig grundläggande kunskaper inom smärtmekanismer och kliniska kännetecken
 • Kunna diagnostisera och behandla mekanisk nacksmärta – både med ett diskogent och facetogent ursprung
 • Kunna diagnostisera och behandla smärta i axel och arm med ett cervicalt ursprung
 • Ha blivit introducerad till enkla, säkra och effektiva behandlingstekniker
 • Kunna förskriva enkel och effektiv rehabilitering av nacke
 • Kunna diagnostisera och behandla cervikogen huvudvärk
 • Kunna lindra och rehabilitera cervical radikulopati
 • Kunna ge patienten korrekt information kring diagnos, orsaksmekanismer och effekten av olika interventioner, både när det gäller möjligheter och begränsningar

Olika kliniska frågeställningar löper som en röd tråd genom kursen för att göra innehållet så kliniskt relevant som möjligt.

Kursformatet är föreläsning, praktisk demonstration/praktisk övning och diskussioner.

Kursen riktar sig till naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter.

Aktuella datum

Stockholm 2021

Nästa planerade tillfälle är våren 2021, exakt datum ej fastställd.

Kurslokal – Capio Artro Clinic Sophiahemmet, se karta.

Kaffe, mackor, frukt och snacks ingår vid rasterna.
På lördag finns det lunchmöjligheter kring Östra Station. Det finns också tillgång till ett fullt utrustad kök/lunchrum, om man vill ha med egen lunch och inte behöva ”springa iväg” 🙂.

Anmälan

Välkommen med din anmälan via mail till anders@naprapathalsan.com
Inkludera ditt namn, email och fakturaadress.

Pris 3600 + moms.

Bara hör av dig vid frågor eller funderingar!

En mer detaljerad kursbeskrivning följer. Läs mer

Rekommenderad läsning: ”Understanding Repetitive Strain Injuries” (cervico-brachialt smärtsyndrom)

”Rekommenderad läsning” kommer kort presentera artiklar eller andra lästips med en direkt klinisk relevans som berör olika aspekt kring diagnostik, kliniskt resonemang och behandling.

”Understanding Repetitive Strain Injuries: A Review of the Role of Peripheral Neural Pain and Hyperalgesia”

Arbetare som utför upprepade monotona rörelser, ofta i samband med en relativt fixerad nacke (till exempel kontorsarbetande), utvecklar ofta smärta i nacke och arm, så kallad ”cervico-brachialt smärtsyndrom”. Utöver smärta som ofta beskrivs som ”molande”, rapporterar patienterna ofta om symtom som domningar/stickningar och att armen kan kännas ”tung” eller ”svag”.

plexus brachialis

Läs mer

Forskningsnytt: Vilken effekt har cervical extension på deformation av den intervertebrala disken och migration av nucleus pulposus?

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Studien

Kim YH et al (2016) publicerade nyligen en studie med titeln ”Effects of Cervical Extension on Deformation of Intervertebral Disk and Migration of Nucleus Pulposus”.

Syfte

Det har tidigare inte funnits några mätbara objektiva fynd (in vivo), som visar på en förändring av nucleus pulposus sin interna position i den cervicala intervertebrala disken vid olika positioner i det sagitala planet.

Syftet med studien var bland annat att undersöka effekten (om nån) av cervical extension på migrationen (förflyttningen) av nucleus pulposus.

cervical-extension-nucleus

Läs mer

Patientfall – Mekanosensitivitet/perifer neuropatisk smärta c7 nervrot

Dag 1

Anamnes

Man, 50+, söker för besvär med nacke och arm, vänster.
Upplever ”värk, molande”, mer eller mindre konstant.
Lokaliserad till vänster skulderblad och överarm, baksida? Något diffust.
Nekar mer distal smärta.
Har även känt av lite ”domningar, stickningar” i pekfinger och långfinger.
Nekar svaghet.
Nekar inskränkt rörlighet nacke.

cervical nervrot
Läs mer

Forskningsnytt: MR-bilder av en asymtomatisk nacke – Vad hittar man?

”Forskningsnytt” kommer sammanfatta olika forskningsartiklar från många olika områden. För att göra forskningen ”verklig” kommer det fokuseras på den kliniska relevansen.

Nakashima et al (2015) publicerade nyligen en tvärsnittsstudie med namnet ”Abnormal findings on MRI of the cervical spines in 1211 asymptomatic subjects”.

Syftet var att ta reda på frekvensen och graden av abnormala fynd på cervikal MR hos asymtomatiska individer. Läs mer

Patientfall – Mekanisk nociceptiv nacksmärta

Dag 1

Anamnes

Mann, 28 år, söker för besvär med nacke, vänster sida.
Upplever smärta, stelhet. Lokaliserad till nackvinkel, utbredning upp mot bakhuvudet, ned mot skulderbladet. Beskriver smärtan som ”huggande”, även en känsla av ”drag”.

Nekar ihållande/molande värk.
Nekar mera distala besvär i övre extremitet, smärta, parestesier. Läs mer