Patientfall – Smärta orsakad av en utrymmeskrävande lesion

Följande patientpresentation visade sig vara orsakad av en utrymmeskrävande lesion. Mitt resonemang i kursiv.

Dag 1

Anamnes

Mann, 64 år, söker för besvär med ländrygg.
Upplever ”svår smärta”, ”molvärk”, ”ibland kniv”, vänster sida, ”från höftbenet upp mot revbensbågen”.

Nekar mera distala besvär.
Nekar parestesier.
Nekar svaghet.  Läs mer